Gabinet Psychologiczny

Dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Oferta

Formy <strong><em>wsparcia:</em></strong>

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. W trakcie spotkań indywidualnych będziemy odwoływać się do przeżyć z różnych etapów życia oraz bieżących wydarzeń i emocji. Aby terapia była nakierowana na jak najlepszą pomoc, czerpię z pozostałych nurtów terapeutycznych

Interwencja <strong><em>kryzysowa</em></strong>

Interwencja kryzysowa oraz wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych.

Problemy <strong><em>rozwojowe</em></strong>

Wsparcie i diagnoza problemów rozwojowych oraz dorastania

Osoby <strong><em>zagubione</em></strong>

Pomoc skierowana do rodziców oraz osób niepełnosprawnych fizycznie oraz psychicznie

Terapia <strong><em>indywidualna</em></strong>

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych i dzieci

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA OŚWIĘCIM

Terapia indywidualna

Poradnia psychologiczna w Oświęcimiu prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dorosłych oraz młodzieży i dzieci.

Terapia dla dorosłych

Psycholog dziecięcy

Terapia dla młodzieży

Anna Jabłczyk

_

Doświadczenie zawodowe

<strong>01</strong> Fundacja im. Brata Alberta
Pracę jako psycholog rozpoczęłam w Fundacji im. Brata Alberta na Warsztacie Terapii Zajęciowej w Chełmku oraz podległych filiach. Tam miałam okazję pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, psychicznie i fizycznie oraz ich rodzinami.
<strong>02</strong> Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ścieżkę zawodową kontynuowałam również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy. Tam zetknęłam się z pracą psychologa jako interwenta kryzysowego, gdzie liczyła się skuteczna oraz sprawna pomoc.
<strong>03</strong> Warsztat Terapii Zajęciowej
<strong>04</strong> Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
Równoległe prowadzę zajęcia z dziećmi w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczęśliwy Karpik” w Zatorze. Posiadam także doświadczenie jako kurator społeczny.

Przed wizytą

Czy muszę się jakoś przygotować?

Najważniejsze jest aby pojawić się na pierwszym spotkaniu i porozmawiać. Nie ma potrzeby przygotowywania żadnych zaświadczeń czy skierowania.

Czy dostanę lekarstwa?

Nie. Psychoterapia to metoda niefarmakologiczna. Tym samym psycholog nie może przepisywać lekarstw. Jeśli zajdzie taka potrzeba może to uczynić wykwalifikowany ku temu lekarz psychiatra.

Jak długo trwa psychoterapia?

Każda rozpoczęta terapia jest kwestią indywidualną. Przede wszystkim zależy ona od natury sprawy z jaką pojawia się w gabinecie dana osoba.

Cennik usług psychologicznych

Spotkanie <strong><em>konsultacyjne</em></strong>

100zł

Psychoterapia <strong><em>indywidualna</em></strong>

100zł

Pomoc <strong><em>psychologiczna</em></strong>

100zł

Telefon <strong><em></em></strong>

881 280 612

Email <strong><em></em></strong>

kontakt@psychologjablczyk.pl

Adres <strong><em></em></strong>

Gabinet Psychologiczny Anna Jabłczyk
Zakład Leczenia Ambulatoryjnego
Pokój nr. 111, Pierwsze piętro
ul. Garbarska 1
32-600 Oświęcim

Copyright © 2018  |  Strona projektu Colorpeak.co.uk  |  Polityka prywatności